CỘNG TÁC VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT

Chào bạn, rất vui khi bạn quan tâm đến sản phẩm của BRITA và mong muốn được tham gia Chương trình Tiếp thị liên kết.

Sau khi bạn gửi đơn đăng ký, thông thường sẽ mất vài ngày để BRITA phê duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký của bạn.

Sau khi được chấp nhận, bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào trang tổng quan, nơi bạn có thể tìm và sao chép liên kết giới thiệu.

Sau đó, tất cả những gì bạn phải làm là sáng tạo nội dung và đợi khán giả nhấp vào liên kết của bạn. Khi họ mua hàng, bạn sẽ kiếm được hoa hồng 10% trên mỗi đơn hàng.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4cokel25YTpv98eOoVI53UJa7n3HY9qJjYTb7x_r4R9IHPg/viewform

Hiển thị tất cả kết quả cho ""