Tại sao nhà máy cấp nước địa phương không cải thiện chất lượng nước máy bằng cách sử dụng phương pháp tương tự như Brita®?

Chất lượng nước được sản xuất bởi các nhà máy xử lý nước nói chung là tốt, nhưng vấn đề đôi khi xảy ra giữa thời gian nước rời khỏi nhà máy xử lý và thời gian nó đến hệ thống nước nhà bạn. Vì vậy, ngay cả khi nó được xử lý theo phương pháp tương tự Brita®, nó có thể không đến vòi của bạn ở trạng thái lý tưởng do hệ thống ống nước đô thị hoặc hộ gia đình đã được sử dụng thời gian dài, không được vệ sinh hằng ngày. Một điều cũng quan trọng là phải nhận ra rằng trong khi lượng nước sử dụng hàng ngày của mỗi người là từ 428 đến 719 lít, chỉ một phần nhỏ được sử dụng cho nước uống hoặc chế biến thực phẩm, vì vậy chi phí để xử lý tất cả nước theo cách này sẽ không kinh tế ...  tốt nhất là thực hiện phương pháp cuối cùng này tại nhà của bạn, tại điểm sử dụng với bộ lọc của Brita®.


Chia sẻ với bạn bè

Hiển thị tất cả kết quả cho ""