Sự khác nhau giữa BRITA METER và BRITA MEMO là gì?

Cả hai tính năng này là các chỉ báo thay thế lõi lọc điện tử nhắc nhở bạn khi nào thay thế lõi lọc của bạn. BRITA MEMO theo dõi thời gian kể từ lần cuối bạn thay lõi lọc của mình. Chỉ cần nhấn nút để bắt đầu đếm ngược. Nó tự động nhắc nhở bạn khi nào đến lúc thay lõi lọc. BRITA METER sử dụng ba yếu tố để xác định thời gian tối ưu để thay thế lõi lọc của bạn: lượng nước lọc, độ cứng của nước và thời gian kể từ khi lõi lọc được thay thế lần cuối.


Chia sẻ với bạn bè

Hiển thị tất cả kết quả cho ""