Nước lọc có giống nước cất không?

Không. Lõi lọc nước BRITA giảm tạp chất từ ​​nước máy có thể ảnh hưởng đến hương vị và ngoại quan (màu sắc và độ trong) của nó. Quá trình này chỉ khử khoáng một phần nước. Nước cất, ngược lại, hoàn toàn khử khoáng. Đó là lý do tại sao nước lọckhông thích hợp khi cần dùng đến nước cất, chẳng hạn như để châm bình ắc quy xe hơi.


Chia sẻ với bạn bè

Hiển thị tất cả kết quả cho ""