Nếu tôi mua sản phẩm về lọc nước và đi kiểm nghiệm mà không giống với kết quả kiểm nghiệm của hãng Brita tại Việt Nam, thì hãng sẽ giải quyết thế nào?

Tuỳ thuộc vào nguồn nước của khách hàng kiểm định là nguồn nước lấy từ đâu, và có đảm bảo theo tiêu
chuẩn của nước sinh hoạt hằng ngày ở các hộ gia đình ở thành phố hay không. Nếu khách hàng sử dụng
nước từ hộ gia đình ở thành phố để kiểm định và số liệu khác với kiểm định chất lượng nước từ Brita. Hãng sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho khách hàng.


Chia sẻ với bạn bè

Hiển thị tất cả kết quả cho ""