Các sản phẩm BRITA không có BPA?

Tất cả các vật liệu BRITA tiếp xúc với nước không chứa polycarbonate và do đó không giải phóng BPA. Ngoài ra, vật liệu được sử dụng trong các thiết bị BRITA được chứng nhận chất lượng dùng trong thực phẩm. Việc này bao gồm các xét nghiệm thôi nhiễm (sự di chuyển của các chất có trong bao bì sang thực phẩm) căn cứ theo pháp chế của Ủy Ban Châu Âu. Do đó, không có các chất thôi nhiễm nguy hiểm vượt định mức cho phép của Ủy Ban Châu Âu.


Chia sẻ với bạn bè

Hiển thị tất cả kết quả cho ""