Các hạt màu đen trong nước của tôi sau khi lọc là gì?

Nó chỉ là than hoạt tính từ bộ lọc BRITA. Hạt than hoạt tính được làm từ gáo dừa. Giống như tất cả các sản phẩm tự nhiên, gáo dừa chịu sự thay đổi tự nhiên về chất lượng sản phẩm. Đôi khi điều này dẫn đến mài mòn các phần của than vào nước lọc của bạn. Xử lý lõi lọc như được mô tả trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm có thể giúp loại bỏ bụi than. 


Chia sẻ với bạn bè

Hiển thị tất cả kết quả cho ""