Bình nước Active hoặc Vital trẻ em dưới 5 tuổi có thể sử dụng không?

Về cơ bản các dòng sản phẩm Active hoặc Vital vẫn có thể sử dụng cho trẻ em dưới 5 tuổi theo hướng dẫn
và giám sát của người lớn. Thay vào đó các loại bình Marella hoặc Aluna, Style sẽ là giải pháp tốt hơn để sử dụng cho trẻ em, vì thể tích và lõi lọc sẽ lọc được lượng nước nhiều hơn.


Chia sẻ với bạn bè

Hiển thị tất cả kết quả cho ""